SPECTRUM 4.0 brytyjski standard zarządzania zbiorami – kolejne spotkanie robocze

2014.12.22

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów wraz z przedstawicielami muzeów kontynuuje prace nad dostosowaniem brytyjskiego standardu zarządzania zbiorami SPECTRUM 4.0 do warunków polskich.

W dniu 13 stycznia 2015 roku planowane jest kolejne robocze spotkanie poświęcone brytyjskiemu standardowi zarządzania zbiorami SPECTRUM 4.0. Obok krótkiego podsumowania dyskusji nad procedurami toczącej się od czerwca 2014 roku, omówione zostaną grupy jednostek informacji SPECTRUM przewidziane harmonogramem prac na grudzień 2014 roku.

Spotkanie naszej grupy odbędzie w Warszawie, w godzinach 10:30-16:00, w siedzibie Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału drogą mailową na adres: lstawski@nimoz.pl
do dnia 9 stycznia 2015 roku.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i wątpliwości, a także zadawania pytań za pośrednictwem forum Digitalizacja w Muzeach w zakładce Grupy Informacji (wymagana bezpłatna rejestracja).

Wersja do druku