SPECTRUM 4.0 - spotkanie podsumowujące I etap prac nad standardem

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, jako Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach, rozpoczął w 2013 roku prace nad redakcją polskiego tłumaczenia brytyjskiego standardu SPECTRUM 4.0, opublikowanego przez Collection Trust w 1994 roku, określającego podstawowe normy dla polityki dokumentacyjnej i procesów zarządzania zbiorami muzealnymi.

30 maja br. odbyło się spotkanie mające na celu zaprezentowanie standardu SPECTRUM 4.0, m. in. jego genezy, historii, zasad wykorzystywania i kwestii związanych z wdrażaniem oraz – zaproszenie do współpracy wszystkich zainteresowanych dostosowaniem SPECTRUM do warunków i tradycji polskiego muzealnictwa.

Obecnie dobiega końca pierwszy etap prac nad procedurami SPECTRUM 4.0 – dyskusja prowadzona za pośrednictwem forum „Digitalizacja w Muzeach”, w której udział biorą przedstawiciele muzeów.

Chcielibyśmy ponownie zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu podsumowującym pierwszy etap prac nad SPECTRUM, które odbędzie się 20 listopada w Warszawie, w godzinach 10:00-17:00 (rejestracja uczestników od godziny 9:30), w siedzibie Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie i odesłanie (drogą elektroniczną) formularza zgłoszeniowego do dnia 16 listopada na adres koordynatora projektu Łukasza Stawskiego (lstawski@nimoz.pl).

Jednocześnie przypominamy, że do dnia 16 listopada istnieje możliwość zgłaszania uwag do procedur SPECTRUM za pośrednictwem forum internetowego „Digitalizacja w Muzeach” (wymagana bezpłatna rejestracja) lub przesyłania ich drogą mailową, do czego serdecznie zachęcamy.

  1. 1. Formularz zgłoszeniowy (1,17 MB) pobierz
  2. 2. Spectrum 4.0 v.4 (26,18 MB) pobierz
  3. 3. Spectrum 4.0 Appendix 1 (1,53 MB) pobierz
  4. 4. Harmonogram (198,37 kB) pobierz
Wersja do druku