SPECTRUM 4.0 brytyjski standard zarządzania zbiorami – spotkanie prezentacyjne

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, jako Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach, rozpoczął w 2013 roku prace nad polską redakcją brytyjskiego standardu SPECTRUM 4.0. SPECTRUM to opublikowany przez Collection Trust w 1994 roku i stale uaktualniany standard określający podstawowe normy dla polityki dokumentacyjnej i procesów zarządzania zbiorami muzealnymi. Opracowany został w oparciu o doświadczenia muzealników z Wielkiej Brytanii i innych krajów.

Kilka informacji na temat SPECTRUM 4.0:

Standard SPECTRUM oparty jest na 21 procedurach, z których osiem:
-przyjęcie obiektu
-nabycie
-kontrola lokalizacji i przemieszczenia
-katalogowanie
-wydanie obiektu
-branie w wypożyczenie
-wypożyczanie
-dokumentacja retrospektywna
poprawnie wprowadzonych i wspartych pisemnym podręcznikiem procedur, stanowi podstawowy system zarządzania zbiorami.

W SPECTRUM 4.0 każda z procedur została przedstawiona jako diagram przepływu pracy (workflow) z pięcioma częściami zatytułowanymi: ludzie, proces, powiązane procedury, informacje oraz system.

SPECTRUM 4.0 może być użyty jako dokument referencyjny, a także, w zależności od okoliczności i wielkości instytucji, stanowić podstawę do stworzenia własnych procedur.

SPECTRUM uznawany jest za wiodący standard do zarządzania zbiorami. Na jego tłumaczenie i użycie udzielono licencji w ponad 100 krajach. Szacuje się, że w sposób bezpośredni lub pośredni korzysta z niego ponad 20 000 instytucji muzealnych na całym świecie.

NIMOZ zaprasza zainteresowanych przedstawicieli środowiska muzealnego do dyskusji i wspólnego dostosowywania standardu do polskich warunków i tradycji muzealnych.  Przygotowany w ten sposób dokument stanie się skutecznym narzędziem w rękach polskich muzealników w zakresie zarządzania zbiorami.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą roboczą wersją tłumaczenia SPECTRUM na język polski (w załączeniu) oraz z dokumentem oryginalnym dostępnym pod  adresem http://www.collectionstrust.org.uk/collections-link/collections-management/spectrum/the-spectrum-standard (wymagana rejestracja, dostęp bezpłatny), a także do udziału w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną geneza, historia i społeczność oraz zasady wykorzystania i kwestie związane z wdrożeniem standardu SPECTRUM. Liczymy na Państwa uwagi i udział w dyskusji na temat perspektyw wykorzystania i dostosowania standardu do warunków polskich.

Spotkanie odbędzie się w piątek 30 maja w Warszawie w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN przy ulicy Ksawerów 13, w godzinach 11:00 – 16:00 (rejestracja uczestników od godziny 10:30).

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie do 25 maja drogą mailową formularza zgłoszeniowego na adres: lstawski@nimoz.pl tel. [22] 256 96 44

Liczba miejsc jest ograniczona. Do zakwalifikowanych uczestników wyślemy informację ze szczegółami spotkania.

  1. 1. Formularz zgłoszeniowy - Spotkanie prezentacyjne SPECTRUM (1,17 MB) pobierz
  2. 2. SPECTRUM 4.0 (26,18 MB) pobierz
  3. 3. SPECTRUM 4.0 - Appendix 1 (1,53 MB) pobierz
Wersja do druku