Umowa pomiędzy Collections Trust, a Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

2016.09.20

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 13 września 2016 roku NIMOZ sformalizował dotychczasową współpracę z Collections Trust w zakresie prac nad standardem SPECTRUM - podpisana została umowa na tłumaczenie i lokalizację standardu SPECTRUM: the UK Collection Management Standard w wersji 4.0 do użycia na terenie Polski. Tym samym NIMOZ nabywa od Collections Trust prawo do adaptacji standardu na język polski oraz prawo do wyłącznej dystrybucji wersji zaadaptowanej SPECTRUM 4.0 w Polsce.

SPECTRUM to opublikowany przez Collection Trust w 1994 roku i stale uaktualniany standard określający podstawowe normy dla polityki dokumentacyjnej i procesów zarządzania zbiorami muzealnymi. Opracowany został w oparciu o doświadczenia muzealników z Wielkiej Brytanii i innych krajów. Standard SPECTRUM oparty jest na 21 procedurach, z których osiem:

-przyjęcie obiektu
-nabycie
-kontrola lokalizacji i przemieszczenia
-katalogowanie
-wydanie obiektu
-branie w wypożyczenie
-wypożyczanie
-dokumentacja retrospektywna

poprawnie wprowadzonych i wspartych pisemnym podręcznikiem procedur, stanowi podstawowy system zarządzania zbiorami.

Z chwilą rozpoczęcia współpracy z Collections Trust w 2013 roku, NIMOZ podjął starania o zaangażowanie jak największej liczby przedstawicieli środowiska muzealnego do wspólnych prac nad dostosowywaniem standardu SPECTRUM do polskich warunków i tradycji muzealnych.

Więcej o pracach nad SPECTRUM.

nimoz_logo        spectrum_logo      ct_logo

Wersja do druku