SPECTRUM 4.0 – prace redakcyjne cd.

spectrum_logo

2015.10.02


Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów kontynuuje prace  nad polską wersją tłumaczenia brytyjskiego standardu zarządzania zbiorami. W dniu 1 października 2015 roku rozpoczęła działalność grupa ekspercka ds. wdrożenia standardu SPECTRUM, której zadaniem będzie weryfikacja materiałów, uwag i spostrzeżeń zebranych podczas spotkań roboczych z przedstawicielami muzeów oraz  za pośrednictwem forum internetowego digitalizacja w muzeach i opracowanie finalnej wersji tekstu.

Równocześnie pracuje druga grupa ekspertów-muzealników, której zadaniem jest opracowanie przykładów zastosowania standardu Spectrum dla poszczególnych typów muzealiów zgodnie z klasyfikacją GUS.

Wersja do druku