SPECTRUM 4.0 materiały ze spotkania prezentacyjnego

W piątek 30 maja 2014 roku w Warszawie, w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków
MKiDN przy ulicy Ksawerów 1, odbyło się spotkanie prezentacyjne
brytyjskiego standardu zarzadzania zbiorami SPECTRUM 4.0.

W trakcie spotkania, obok charakterystyki SPECTRUM 4.0, przedstawiono
pierwszą wersję tłumaczenia standardu na język polski oraz przyjęto
harmonogram prac na kolejne miesiące.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania i do aktywnego
uczestnictwa w pracach nad polską wersją Spectrum 4.0.

spotkanie_spectrum_obrazek_1

spotkanie_spectrum_obrazek_2

spotkanie_spectrum_obrazek_3

  1. 1. Wstęp (3,69 MB) pobierz
  2. 2. Charakterystyka Standardu SPECTRUM 4.0 (2,73 MB) pobierz
  3. 3. Harmonogram prac nad SPECTRUM 4.0 (1,95 MB) pobierz
Wersja do druku