Jubileusz 20-lecia standardu SPECTRUM

spectrum_20_anniversary_picture

Konferencja Open Culture 2014 zbiegła się z jubileuszem 20-lecia standardu Spectrum i stała się okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku Collections Trust w zakresie zarządzania kolekcjami muzealnymi.

Z zadowoleniem przyjęto proces tworzenia się globalnej społeczności SPECTRUM, pracującej nad rozwojem standardu i dostosowywaniem go dynamicznie zmieniających się warunków. Podkreślono udział partnerów narodowych wprowadzających standard w swoich krajach, wymieniając w tym kontekście również Polskę, a także rolę partnerstwa z przedsiębiorstwami dostarczającymi oprogramowanie.

  1. 1. SPECTRUM Open Culture 2014 (637,58 kB) pobierz
Wersja do druku