SPECTRUM 4.0 brytyjski standard zarządzania zbiorami

Umowa pomiędzy Collections Trust, a Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Umowa pomiędzy Collections Trust, a Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

2016.09.20

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 13 września 2016 roku NIMOZ sformalizował dotychczasową współpracę z Collections Trust w zakresie prac nad standardem SPECTRUM - podpisana została umowa na tłumaczenie i lokalizację standardu SPECTRUM: the UK Collection Management Standard w wersji 4.0 do użycia na terenie Polski.

czytaj więcej
Raport ze spotkania roboczego z przedstawicielami The Collections Trust poświęconego implementacji brytyjskiego standardu SPECTRUM 4.0

Raport ze spotkania roboczego z przedstawicielami The Collections Trust poświęconego implementacji brytyjskiego standardu SPECTRUM 4.0

2016.09.09

W dniach 12-13 lipca w siedzibie The Collections Trust w Londynie odbyło się spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: Alicji de Rosset i Marcina Kłosa oraz przedstawicieli The Collections Trust: Kevina Goslinga (CEO) i Alex Dawson (SPECTRUM Adviser). Celem rozmów było wyjaśnienie wątpliwości związanych z redakcją polskiej wersji językowej standardu SPECTRUM.

czytaj więcej
SPECTRUM 4.0 – prace redakcyjne cd.

SPECTRUM 4.0 – prace redakcyjne cd.

2015.10.02

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów kontynuuje prace  nad polską wersją tłumaczenia brytyjskiego standardu zarządzania zbiorami.

czytaj więcej
SPECTRUM 4.0 brytyjski standard zarządzania zbiorami – kolejne spotkanie robocze

SPECTRUM 4.0 brytyjski standard zarządzania zbiorami – kolejne spotkanie robocze

2014.12.22

NIMOZ wraz z przedstawicielami muzeów kontynuuje prace nad dostosowaniem brytyjskiego standardu zarządzania zbiorami SPECTRUM 4.0 do warunków polskich.
W dniu 13 stycznia 2015 roku planowane jest kolejne robocze spotkanie poświęcone brytyjskiemu standardowi zarządzania zbiorami SPECTRUM 4.0.

czytaj więcej
SPECTRUM 4.0 - spotkanie podsumowujące I etap prac nad standardem

SPECTRUM 4.0 - spotkanie podsumowujące I etap prac nad standardem

2014.11.06

Spotkanie podsumowujące pierwszy etap prac nad SPECTRUM, które odbędzie się 20 listopada 2014 r. w Warszawie.

czytaj więcej
Jubileusz 20-lecia standardu SPECTRUM

Jubileusz 20-lecia standardu SPECTRUM

Konferencja Open Culture 2014 zbiegła się z jubileuszem 20-lecia standardu Spectrum i stała się okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku Collections Trust w zakresie zarządzania kolekcjami muzealnymi.

czytaj więcej
SPECTRUM 4.0 materiały ze spotkania prezentacyjnego

SPECTRUM 4.0 materiały ze spotkania prezentacyjnego

W piątek 30 maja 2014 roku w Warszawie, w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków
MKiDN przy ulicy Ksawerów 1, odbyło się spotkanie prezentacyjne
brytyjskiego standardu zarzadzania zbiorami SPECTRUM 4.0.

czytaj więcej
SPECTRUM 4.0 brytyjski standard zarządzania zbiorami – spotkanie prezentacyjne

SPECTRUM 4.0 brytyjski standard zarządzania zbiorami – spotkanie prezentacyjne

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, jako Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach, rozpoczął w 2013 roku prace nad polską redakcją brytyjskiego standardu SPECTRUM 4.0.

czytaj więcej