SPECTRUM 4.0 brytyjski standard zarządzania zbiorami

Standard Spectrum 4.0 dostępny!

Standard Spectrum 4.0 dostępny!

2017.12.20

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż zakończone zostały prace nad polską wersją brytyjskiego standardu zarzadzania zbiorami Spectrum 4.0

czytaj więcej
Raport ze spotkania roboczego z przedstawicielami The Collections Trust poświęconego implementacji brytyjskiego standardu SPECTRUM 4.0

Raport ze spotkania roboczego z przedstawicielami The Collections Trust poświęconego implementacji brytyjskiego standardu SPECTRUM 4.0

2016.09.09

W dniach 12-13 lipca w siedzibie The Collections Trust w Londynie odbyło się spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: Alicji de Rosset i Marcina Kłosa oraz przedstawicieli The Collections Trust: Kevina Goslinga (CEO) i Alex Dawson (SPECTRUM Adviser). Celem rozmów było wyjaśnienie wątpliwości związanych z redakcją polskiej wersji językowej standardu SPECTRUM.

czytaj więcej
Umowa pomiędzy Collections Trust, a Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Umowa pomiędzy Collections Trust, a Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

2016.09.20

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 13 września 2016 roku NIMOZ sformalizował dotychczasową współpracę z Collections Trust w zakresie prac nad standardem SPECTRUM - podpisana została umowa na tłumaczenie i lokalizację standardu SPECTRUM: the UK Collection Management Standard w wersji 4.0 do użycia na terenie Polski.

czytaj więcej
SPECTRUM 4.0 – prace redakcyjne cd.

SPECTRUM 4.0 – prace redakcyjne cd.

2015.10.02

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów kontynuuje prace  nad polską wersją tłumaczenia brytyjskiego standardu zarządzania zbiorami.

czytaj więcej
SPECTRUM 4.0 brytyjski standard zarządzania zbiorami – kolejne spotkanie robocze

SPECTRUM 4.0 brytyjski standard zarządzania zbiorami – kolejne spotkanie robocze

2014.12.22

NIMOZ wraz z przedstawicielami muzeów kontynuuje prace nad dostosowaniem brytyjskiego standardu zarządzania zbiorami SPECTRUM 4.0 do warunków polskich.
W dniu 13 stycznia 2015 roku planowane jest kolejne robocze spotkanie poświęcone brytyjskiemu standardowi zarządzania zbiorami SPECTRUM 4.0.

czytaj więcej
SPECTRUM 4.0 - spotkanie podsumowujące I etap prac nad standardem

SPECTRUM 4.0 - spotkanie podsumowujące I etap prac nad standardem

2014.11.06

Spotkanie podsumowujące pierwszy etap prac nad SPECTRUM, które odbędzie się 20 listopada 2014 r. w Warszawie.

czytaj więcej
Jubileusz 20-lecia standardu SPECTRUM

Jubileusz 20-lecia standardu SPECTRUM

Konferencja Open Culture 2014 zbiegła się z jubileuszem 20-lecia standardu Spectrum i stała się okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku Collections Trust w zakresie zarządzania kolekcjami muzealnymi.

czytaj więcej
SPECTRUM 4.0 materiały ze spotkania prezentacyjnego

SPECTRUM 4.0 materiały ze spotkania prezentacyjnego

W piątek 30 maja 2014 roku w Warszawie, w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków
MKiDN przy ulicy Ksawerów 1, odbyło się spotkanie prezentacyjne
brytyjskiego standardu zarzadzania zbiorami SPECTRUM 4.0.

czytaj więcej
SPECTRUM 4.0 brytyjski standard zarządzania zbiorami – spotkanie prezentacyjne

SPECTRUM 4.0 brytyjski standard zarządzania zbiorami – spotkanie prezentacyjne

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, jako Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach, rozpoczął w 2013 roku prace nad polską redakcją brytyjskiego standardu SPECTRUM 4.0.

czytaj więcej