Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych muzealnych przez internet

prawne_aspekty_digitalizacji_okladka

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą pt. "Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych muzealnych przez internet". Opracowanie to jest wynikiem prac grupy eksperckiej, powołanej przez NIMOZ na początku 2014 roku.

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia i regulacje prawne  związane z digitalizacją i udostępnianiem zbiorów muzealnych, a zwłaszcza problemy dotyczące ochrony praw autorskich do podlegających cyfryzacji utworów.

W opracowaniu tym opisane zostały podstawy teoretyczne oraz praktyczne porady w zakresie ustalania statusu prawnego muzealiów i ich licencjonowania przy udostępnianiu. Zamieszczone zostały także przykłady związane z poprawnym formułowaniem umów.

Mamy nadzieję, że publikacja ta pomoże w rozwiązywaniu problemów pojawiających się przy badaniu statusu prawnego muzealiów i przyczyni się do szerszego udostępniania za pomocą mediów elektronicznych bogatych zasobów muzeów w Polsce.

publik_logo

  1. 1. Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych muzealnych przez internet (1,11 MB) pobierz
Wersja do druku