Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie

planowanie_i_realizacja_projektow_okladka

Zachęcamy do zapoznania się z rozszerzonym dokumentem relacjonującym wyniki pracy powołanego przy NIMOZ zespołu ekspertów zajmujących się zagadnieniami procedur i organizacji pozyskiwania dokumentacji cyfrowej zasobów muzealnych.

Wcześniejszą i o ponad połowę mniejszą wersję udostępniliśmy we wrześniu 2011 roku. Aktualny dokument poza pewnymi rozszerzeniami w części tekstu podstawowego, rozbudowany został o duży rozdział zawierający artykuły uzupełniające, traktujące bardziej szczegółowo niektóre zagadnienia zasygnalizowane w części podstawowej. Mamy nadzieję, że prezentowany obecnie dokument okaże się pomocny przy planowaniu i wdrażaniu procesów digitalizacji w muzeach, jak również, że przyczyni się do otwarcia dyskusji i współpracy miedzy muzeami w tej skomplikowanej materii.

Autorami dokumentu są: Eryk Bunsch, Piotr Jamski, Tomasz Kalota, Lidia Karecka, Marcin Kłos, Anna Kuśmidrowicz-Król, dr Jacek Marciniak, dr Cezary Mazurek, dr hab. Robert Sitnik, Marcin Szala, Marcin Werla, dr Tomasz Zaucha.

publik_logo

  1. 1. Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie (10,89 MB) pobierz
Wersja do druku