Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej

cyfrowa_fotografia_w_dokumentacji_okladka

W grudniu 2013 roku zakończyła prace grupa ekspercka powołana przy NIMOZ zajmująca się zastosowaniem fotografii cyfrowej w dokumentacji muzealnej. Rezultatem jest opracowanie przedstawiające wybór przykładów dokumentacji wizualnej różnego rodzaju eksponatów muzealnych przy pomocy fotografii cyfrowej, a także technik 3D. Obok konkretnych przykładów znaleźć tam można także omówienie niektórych teoretycznych zagadnień związanych z technikami fotograficznymi.

Poza kwestiami technicznymi wracamy również do zagadnień organizacyjnych, przypominając, że właściwe prowadzenie procesu digitalizacji wymaga harmonijnej współpracy wielu działów muzeum i różnych specjalistów oraz akcentując rolę opiekuna zbiorów w tym procesie.

Różnorodność obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się pod opieką muzeów uniemożliwia wskazanie jednolitych zwartych wytycznych wykonawczych dla dokumentacji wizualnej. Z tego powodu zamieszczone w opracowaniu przykłady nie wyczerpują listy modelowych rozwiązań, mogących służyć za wzór. Staraliśmy się raczej pokazać osiągnięcie jak najlepszego wyniku przy zastanych warunkach. Czyli jak zrobić zdjęcie spełniające minimalne parametry do celów dokumentacyjnych przy pomocy sprzętu i oświetlenia, które są do dyspozycji. Dlatego pokazano przykłady z zastosowaniem sprzętu średniej klasy.

Podstawową zasadą powinno być dobieranie sprzętu i techniki do zadań i rodzaju obiektów przeznaczonych do digitalizacji. Konsekwencją tych wyborów, a także umiejętności optymalnego wykorzystania sprzętu, którym dysponujemy, jest jakość pozyskanego materiału. Determinuje ona zakres późniejszego użycia tego materiału. Należy pamiętać, że im wyższej jakości cyfrowe odwzorowanie, tym większe możliwości jego późniejszego wykorzystania.

publik_logo

  1. 1. Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej (45,9 MB) pobierz
Wersja do druku