Publikacje i opracowania NIMOZ

Wytyczne do pracy z obiektami dziedzictwa kulturowego w zakresie digitalizacji

Wytyczne do pracy z obiektami dziedzictwa kulturowego w zakresie digitalizacji

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą "Wytyczne do pracy z obiektami dziedzictwa kulturowego w zakresie digitalizacji", będącą efektem prac szwedzkiej grupy "Digisam", działającej przy Szwedzkim Archiwum Państwowym.

czytaj więcej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - wpływ ustawy na działania muzeów

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - wpływ ustawy na działania muzeów

2016.07.20

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim opracowaniem NIMOZ poświęconym zmianom, jakie wprowadza ustawa w działalności muzeów.

czytaj więcej
Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych muzealnych przez internet

Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych muzealnych przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą pt. "Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych muzealnych przez internet". Opracowanie to jest wynikiem prac grupy eksperckiej, powołanej przez NIMOZ na początku 2014 roku.

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia i regulacje prawne  związane z digitalizacją i udostępnianiem zbiorów muzealnych, a zwłaszcza problemy dotyczące ochrony praw autorskich do podlegających cyfryzacji utworów

czytaj więcej
Kryteria doboru techniki 3D do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego

Kryteria doboru techniki 3D do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą pt. "Kryteria doboru techniki 3D do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego" autorstwa Eryka Bunscha i Roberta Sitnika - członków grupy eksperckiej NIMOZ do spraw digitalizacji. Jest to już druga broszura z serii "Digitalizacja w muzeach".

czytaj więcej
Kryteria doboru skanerów i weryfikacji wyników skanowania

Kryteria doboru skanerów i weryfikacji wyników skanowania

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą pt. "Kryteria doboru skanerów i weryfikacji wyników skanowania" autorstwa Wacława Pyzika (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa). Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na niektóre zagadnienia i problemy związane z zastosowaniem skanerów i urządzeń skanujących do digitalizacji artefaktów płaskich 2D, w tym ewentualne błędy i utrudnienia pojawiające się w trakcie skanowania.

czytaj więcej
Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej

Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej

W grudniu 2013 roku zakończyła prace grupa ekspercka powołana przy NIMOZ zajmująca się zastosowaniem fotografii cyfrowej w dokumentacji muzealnej. Rezultatem jest opracowanie przedstawiające wybór przykładów dokumentacji wizualnej różnego rodzaju eksponatów muzealnych przy pomocy fotografii cyfrowej, a także technik 3D. Obok konkretnych przykładów znaleźć tam można także omówienie niektórych teoretycznych zagadnień związanych z technikami fotograficznymi.

czytaj więcej
Koncepcja systemu trwałych identyfikatorów internetowych dla obiektów dziedzictwa kulturowego

Koncepcja systemu trwałych identyfikatorów internetowych dla obiektów dziedzictwa kulturowego

W październiku 2013 roku zakończyła prace grupa ekspercka zajmująca się schematami metadanych, której prace objęły także kwestie udostępniania tychże danych, a także systemowego i poprawnego identyfikowania opisywanych obiektów.

czytaj więcej
Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe rozwiązania

Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe rozwiązania

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. "Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe rozwiązania", będącą wynikiem prac powołanej przy NIMOZ w 2012 roku grupy eksperckiej zajmującej się zagadnieniami pozyskiwania wysokiej jakości cyfrowych odwzorowań muzealiów.

czytaj więcej
Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych

Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych

Raport przygotowany przez powołaną przy NIMOZ grupę ekspercką ds. metadanych przedstawia międzynarodowe standardy opisu muzealiów, zarówno schematy służące do budowania systemów ewidencyjnych, wymiany danych, jak również charakterystykę najważniejszych tezaurusów.

czytaj więcej
Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie

Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie

Zachęcamy do zapoznania się z rozszerzonym dokumentem relacjonującym wyniki pracy powołanego przy NIMOZ zespołu ekspertów zajmujących się zagadnieniami procedur i organizacji pozyskiwania dokumentacji cyfrowej zasobów muzealnych.

czytaj więcej