Getty Art & Architecture Thesaurus - charakterystyka

getty_aat_link

Słownik Art @ Architecture Thesaurus został przygotowany przez The Getty Research Institute w Los Angeles (Vocabulary Program) i zawiera pojęcia z zakresu sztuk pięknych, architektury, rzemiosła artystycznego, kultury materialnej oraz materiałów archiwalnych.

Z zakresu AAT wyłączone są pojęcia inne niż ogólne; nie znajdziemy tam np. nazw własnych. Jest to słownik wielojęzyczny, tzn. językiem podstawowym jest angielski (US), lecz terminy słownikowe posiadają odpowiedniki także w innych językach. Podstawowymi jednostkami słownika są rekordy zawierające dane na temat poszczególnych pojęć, takie jak terminy określające pojęcie (ze wskazaniem terminów deskryptorowych), definicja pojęcia, miejsce w hierarchii słownika, źródła, pojęcia pokrewne, unikatowy identyfikator liczbowy pojęcia i inne. Rekordy łączą się w hierarchiczną strukturę, od najbardziej ogólnych do coraz bardziej szczegółowych. Co więcej, konstrukcja słownika pozwala na to, by każde pojęcie mogło być usytuowane w obrębie rozmaitych szerszych kontekstów. Jest to zatem słownik polihierarchiczny:

do jednego i tego samego rekordu (pojęcia) można dojść różnymi ścieżkami. Zakres AAT został ujęty w siedem głównych gałęzi (faset):

1) „pojęcia pokrewne” (np. „piękno”, „symetria”);

2) „cechy fizyczne” (np. „kształt”, „rozmiar” „faktura”, „kolor”);

3) „style i okresy” (np. „barokowy”, „impresjonistyczny”);

4) „czynniki” (np. „drukarze”, „manufaktury”, „bakterie”);

5) „działania” (np. „tkanie”, „rysowanie”, „wystawa”, „korozja”);

6) „tworzywa” (np. „drewno”, „emulsja”, „metal”);

7) „obiekty” (np. „autoportrety”, „rzeźba”, „krzesła”).

Słownik AAT jest nadal rozbudowywany i aktualizowany. Można go przeglądać online z użyciem wyszukiwania tekstowego lub poprzez nawigację po strukturze albo używać w wersji licencjonowanej, np. w celu wbudowania we własny system elektronicznej ewidencji zbiorów.

Źródło: "Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych" - raport grupy eksperckiej powołanej przy NIMOZ.

Wersja do druku