Rekomendacje NIMOZ

Jednym z priorytetowych celów dla Działu Digitalizacji Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest określenie standardów  wspomagających proces cyfryzacji zasobów muzealnych.

Dla realizacji tych zadań podejmujemy ścisłą współpracę zarówno z muzealnikami jak i przedstawicielami środowisk naukowych specjalizującymi się w zagadnieniach związanych z digitalizacją dziedzictwa kulturowego.

Efekty prac powoływanych przy NIMOZ zespołów eksperckich publikujemy w formie elektronicznej.


Publikacje i opracowania NIMOZ

Przedstawiamy wybrane publikacje i opracowania Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, dotyczące digitalizacji zasobów muzealnych.

czytaj więcej

SPECTRUM 4.0

SPECTRUM to opublikowany przez Collection Trust w 1994 roku i stale uaktualniany brytyjski standard określający podstawowe normy dla polityki dokumentacyjnej i procesów zarządzania zbiorami muzealnymi.

czytaj więcej

Getty Art & Architecture Thesaurus

Art @ Architecture Thesaurus to wielojęzyczny słownik przygotowany przez The Getty Research Institute w Los Angeles, zawierający pojęcia z zakresu sztuk pięknych, architektury, rzemiosła artystycznego, kultury materialnej oraz materiałów archiwalnych.

czytaj więcej