Wyniki naboru do III edycji programu Kultura+

2013.03.24


Ogłoszono wyniki trzeciej edycji priorytetu „Digitalizacja” Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+. Zasadniczym celem realizowanego w latach 2011-2015 Programu jest poprawa dostępu do dziedzictwa kulturowego, poprzez digitalizację i udostępnienie zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów. W tegorocznym naborze dofinansowano 13 projektów zgłoszonych przez muzea na 56 zakwalifikowanych do oceny.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronach Narodowego Instytutu Audiowizualnego - operatora priorytetu „Digitalizacja”.

WNIOSKI DOFINANSOWANE
WNIOSKI NIEDOFINANSOWANE

Wersja do druku