Wieloletni Program Rządowy Kultura+

2012.04.15

W czerwcu 2012 r. ogłoszono wyniki drugiej edycji przyznawania środków w ramach Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+. Zasadniczym celem realizowanego w latach 2011-2015 Programu jest poprawa dostępu do dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim poprzez digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów. W ramach KULTURA+ ustanowiono priorytet „Digitalizacja”, którego głównym celem jest wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, przeprowadzenie procesu digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zasobów za pośrednictwem Internetu m.in. w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, kolekcji zabytków czy wortali audiowizualnych. Operatorem priorytetu „Digitalizacja” jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

Dokumenty dotyczące udziału w programie: patrz - strona NInA

 

Wersja do druku