Piąta edycja Programu Wieloletniego KULTURA+, priorytet „Digitalizacja”

2014.11.16

W dniu 24.11.2014 r. został ogłoszony ostatni nabór wniosków do Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet "Digitalizacja". Wnioski można składać do 15 stycznia 2015 r. 

Celem głównym Priorytetu „Digitalizacja” jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast.

Szczegółowe zasady procedury konkursowej w ramach piątego naboru do PW Kultura+, priorytet „Digitalizacja” oraz wszystkie niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakładce „Programy”.

Wersja do druku