Program MKiDN "Kultura cyfrowa" - wyniki I naboru

2016.08.19

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Kultura Cyfrowa.

Celem Programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Wśród instytucji, które otrzymały dofinansowanie znalazło się siedem  muzeów:

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Dotacja (w zł) na rok


Muzeum Historyczne Miasta Gdańska


Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza - digitalizacja i udostępnianie zbiorów MHMG


2016
: 50 614.00
Łącznie: 50 614.00


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu


"Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają". Klisze pamięci - śladem górnośląskiego sacrum2016
: 55 000.00
Łącznie: 55 000.00


Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej


Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej2016
: 303 363.00
Łącznie: 303 363.00


Muzeum Archeologiczne w Gdańsku


Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 3800 diapozytywów ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku2016
: 38 100.00
Łącznie: 38 100.00


Stacja Muzeum


Zapomniane skarby – zdigitalizowane i udostępnione w Stacji Muzeum2016: 340 000.00
Łącznie: 340 000.00


Muzeum Miejskie w Tychach


A,B,C-Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowe archiwum fotografii Zygmunta Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach2016: 65 000.00
Łącznie: 65 000.00


Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie


Archeologiczna mapa Olsztyna i okolic


2016: 28 000.00
Łącznie: 28 000.00

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wersja do druku