Programy

Program MKiDN

Program MKiDN "Kultura cyfrowa"

Celem Programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

czytaj więcej
WPR Kultura+

WPR Kultura+

Zasadniczym celem realizowanego w latach 2011-2015 Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ jest poprawa dostępu do dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim poprzez digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów.

czytaj więcej
Ochrona i Cyfryzacja Dziedzictwa Kulturowego

Ochrona i Cyfryzacja Dziedzictwa Kulturowego

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom w zakresie zachowania i udostępniania zbiorów, jakie w obliczu rozwoju technologii cyfrowych stanęły przed instytucjami gromadzącymi zasoby dziedzictwa kulturowego, powołany został priorytet Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego.

czytaj więcej