Polscy Sprawiedliwi - Przywracanie pamięci

polscy_sprawiedliwi

Projekt ma na celu udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców wiedzy o polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 2010 roku realizowane w ramach projektu zadanie „Polscy Sprawiedliwi – multimedia na portalu” otrzymało dofinansowanie z MKiDN w konkursie Zasoby Cyfrowe – Priorytet 4: Digitalizacja materiałów Audiowizualnych.

Strona internetowa projektu: http://www.sprawiedliwi.org.pl/

Wersja do druku