Cyfrowe dziedzictwo kulturowe. Platforma digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski

cyfrowe_dziedzictwo_kulturowe 

Głównym celem projektu „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski" jest zwiększenie dostępu on-line do zbiorów muzealnych poprzez stworzenie wspólnej strony internetowej siedmiu ważnych instytucji kultury z regionu Małopolski. Zbudowanie trwałej sieci współpracy między uczestnikami projektu służy ochronie i popularyzacji dóbr kultury przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Wspólna strona wszystkich uczestników projektu wykorzystuje jeden program bazodanowy służący opracowaniu małopolskich kolekcji i ujednolicone standardy opisów zabytków. Proces digitalizacji prowadzony metodą fotografowania, skanowania i mikrofilmowania najcenniejszych zasobów kultury wzbogacił wspólną internetową bazę danych zawierającą podstawowe oraz popularnonaukowe informacje o wybranych obiektach z kolekcji. Do digitalizacji został wykorzystany profesjonalny sprzęt, zakupiony w ramach projektu, który zapewnił wymaganą wysoką jakość obrazu cyfrowego, jego archiwizację i zabezpieczenie.

Wartość całkowita projektu: 3 404 302,98 zł
Wartość dofinansowania MRPO: 2 039 296,07 zł
Termin realizacji projektu: 01.04.2011 – 31.03.2014
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach projektu zdigitalizowano 54 tysiące obiektów muzealnych z siedmiu partnerskich instytucji:

Lider projektu:
Muzeum Narodowe w Krakowie

Partnerzy w projekcie:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Strona internetowa projektu: http://www.kultura.malopolska.pl

Wersja do druku