Centralna Baza Judaików

centralna_baza_judaików

Od października 2011 roku Muzeum Historii Żydów Polskich rozpoczęło realizację wieloletniego projektu digitalizacji zbiorów – Centralna Baza Judaików. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura+, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

Założeniem projektu jest zbudowanie profesjonalnej bazy danych, w której skatalogowane zostaną judaika (wraz z ich cyfrowymi wizerunkami) rozproszone w polskich muzeach, archiwach i prywatnych kolekcjach. W pierwszej kolejności zdigitalizowano wybrane obiekty ze zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich oraz  Żydowskiego Instytutu Historycznego - pierwszego partnera tego projektu.

W dalszym etapie prac nawiązano współpracę z kolejnymi instytucjami posiadającymi w swoich zbiorach judaika:

Muzeum Regionalne w Łęcznej, oddział Muzeum Lubelskiego,
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Muzeum – Zamek w Łańcucie
Muzeum Kresów w Lubaczowie
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie
Pałac Schoena, Muzeum w Sosnowcu

Strona internetowa projektu: http://judaika.polin.pl/

Wersja do druku