Przykładowe projekty digitalizacyjne

Centralna Baza Judaików

Centralna Baza Judaików

Od października 2011 roku Muzeum Historii Żydów Polskich rozpoczęło realizację wieloletniego projektu digitalizacji zbiorów – Centralna Baza Judaików. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura+, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

czytaj więcej
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe. Platforma digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe. Platforma digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski

Głównym celem projektu „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski" jest zwiększenie dostępu on-line do zbiorów muzealnych poprzez stworzenie wspólnej strony internetowej siedmiu ważnych instytucji kultury z regionu Małopolski. Zbudowanie trwałej sieci współpracy między uczestnikami projektu służy ochronie i popularyzacji dóbr kultury przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

czytaj więcej
Polskie ludowe instrumenty muzyczne

Polskie ludowe instrumenty muzyczne

Projekt zrealizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w Roku Oskara Kolberga (2014), w 200. rocznicę urodzin wybitnego polskiego folklorysty i etnografa. Baza prezentuje niemal 250 polskich ludowych instrumentów muzycznych z terenu całego kraju, pochodzących z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Instrumentów Muzycznych i Muzeum Etnograficznego w Poznaniu oraz Kolekcji Jadwigi i Mariana Sobieskich. Znajdą tu Państwo blisko 1000 wysokiej jakości zdjęć oraz obiekty prezentowane w technice 360 stopni.

czytaj więcej
Polscy Sprawiedliwi - Przywracanie pamięci

Polscy Sprawiedliwi - Przywracanie pamięci

Projekt ma na celu udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców wiedzy o polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 2010 roku realizowane w ramach projektu zadanie „Polscy Sprawiedliwi – multimedia na portalu” otrzymało dofinansowanie z MKiDN w konkursie Zasoby Cyfrowe – Priorytet 4: Digitalizacja materiałów Audiowizualnych.

czytaj więcej
Wirtualne Muzea Małopolski

Wirtualne Muzea Małopolski

Projekt Wirtualne Muzea Małopolski był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Priorytet 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, oraz Województwo Małopolskie jako przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Małopolski Instytut Kultury we współpracy z 35 muzeami z Małopolski.

czytaj więcej
Wirtualne Oblicze Kultur

Wirtualne Oblicze Kultur

Projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, którego celem jest digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury i dziedzictwa polsko-czeskiego pogranicza. Jednym z  efektów zadania WOK jest strona www.wok4u.eu, na której opublikowano zdigitalizowane zbiory.

czytaj więcej
Wirtualny sztetl

Wirtualny sztetl

Wirtualny Sztetl to platforma internetowa stworzona przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, prezentująca historię lokalnych społeczności żydowskich zamieszkujących w granicach Rzeczypospolitej. Na portalu stworzonym przez Muzeum prezentowane są archiwalne i współczesne materiały, takie jak dokumenty, plany miast, pamiątki, zdjęcia i nagrania. Informacje mogą dodawać samodzielnie użytkownicy portalu.

czytaj więcej