Digitalizacja

O potrzebie, czy wręcz konieczności zastosowania technik cyfrowych dla dokumentowania dziedzictwa kulturowego nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać. Ważkość tego tematu potwierdzają liczne inicjatywy podejmowane na przestrzeni ostatnich lat zarówno przez administrację państwową, jak również instytucje sektora publicznego i prywatnego.

Zachowanie i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego było zawsze jednym z podstawowych zadań dla instytucji muzealnych. Rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych otworzył nowe perspektywy, zarówno w sferze dokumentowania dziedzictwa, jak i oferowania dostępu do zgromadzonych danych. Potencjalne możliwości uzyskują realny wymiar, wraz z wdrożeniem procesu digitalizacji, który prowadzi do pozyskania cyfrowych reprezentacji obiektów, czyli cyfrowej dokumentacji wizualnej, jak również cyfrowej wersji zestawu informacji opisowych skojarzonych z obiektem, czyli różnego rodzaju metadanych.

czytaj więcej

 

 

 

 

Słownik pojęć

Przedstawiamy podstawowe definicje związane z szeroko rozumianą digitalizacją muzealiów.

czytaj więcej

Przykładowe projekty

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi projektami digitalizacyjnymi realizowanymi przez polskie muzea.

czytaj więcej