Opinie do projektów regulacji prawnych dotyczących zasobów publicznych

W toczącej się dyskusji nad projektem ustawy o otwartych zasobach publicznych i dyrektywy Komisji Europejskiej o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, NIMOZ reprezentuje stanowisko, w którym - nie negując potrzeby otwartości zasobów publicznych - optuje za przyjęciem zapisów uwzględniających specyficzny charakter zasobów dziedzictwa kulturowego znajdujących się pod opieką muzeów oraz wymogi ich właściwego udostępniania. Przedstawiamy Uwagi NIMOZ do projektu założeń ustawy o otwartych zasobach publicznych oraz Opinię NIMOZ na temat dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

  1. 1. Opinia NIMOZ na temat dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (309,17 kB) pobierz
  2. 2. Uwagi NIMOZ do projektu założeń ustawy o otwartych zasobach publicznych (381,74 kB) pobierz
Wersja do druku