Opinie

Stanowisko NIMOZ dotyczące wdrażania dyrektywy dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Stanowisko NIMOZ dotyczące wdrażania dyrektywy dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Stanowisko Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dotyczące wdrażania dyrektywy 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

czytaj więcej
Opinie do projektów regulacji prawnych dotyczących zasobów publicznych

Opinie do projektów regulacji prawnych dotyczących zasobów publicznych

W toczącej się dyskusji nad projektem ustawy o otwartych zasobach publicznych i dyrektywy Komisji Europejskiej o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, NIMOZ reprezentuje stanowisko, w którym - nie negując potrzeby otwartości zasobów publicznych - optuje za przyjęciem zapisów uwzględniających specyficzny charakter zasobów dziedzictwa kulturowego znajdujących się pod opieką muzeów oraz wymogi ich właściwego udostępniania. Przedstawiamy Uwagi NIMOZ do projektu założeń ustawy o otwartych zasobach publicznych oraz Opinię NIMOZ na temat dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

czytaj więcej