O nas

Realizując swoją misję wspierania muzeów także w dziedzinie digitalizacji, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów podjął się, w myśl założeń programowych WPR Kultura+, działania w charakterze Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach. W tym zakresie Instytut współpracuje systemowo z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, głównym operatorem WPR Kultura+ oraz z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Jednym z priorytetowych celów jest określenie standardów zalecanych w procesach digitalizacyjnych i wypracowanie katalogu dobrych praktyk, wspomagających cyfryzację zasobów muzealnych. Dla realizacji tych zadań podjęto współpracę z muzealnikami i przedstawicielami nauk ścisłych specjalizujących się w zagadnieniach związanych z digitalizacją dziedzictwa kulturowego. Efektem pierwszego etapu pracy jest udostępniony z końcem roku 2011 raport pt. „Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie”. Z uwagi na złożoność procesu cyfryzacji muzealiów, dokument ten porusza zaledwie podstawowe problemy związane z prowadzaniem digitalizacji w muzeach. Zgodnie z przyjętym na kolejne lata planem kontynuowania prac nad standaryzacją procesów digitalizacji muzealiów w 2012 roku powołano dwie grupy. Obszarami zainteresowania były zagadnienia z zakresu tworzenia metadanych i tezaurusów oraz pozyskiwania cyfrowych odwzorowań muzealiów. Jako rezultat tych prac prezentujemy dwa opracowania: "Cyfrowe odwzorowania muzealiów – parametry techniczne, modelowe rozwiązania" oraz "Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych".

Wersja do druku