Dział digitalizacji

Jednym z priorytetowych celów dla Działu Digitalizacji Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest określenie standardów  wspomagających proces cyfryzacji zasobów muzealnych.

Dla realizacji tych zadań podejmujemy ścisłą współpracę zarówno z muzealnikami jak i przedstawicielami środowisk naukowych specjalizującymi się w zagadnieniach związanych z digitalizacją dziedzictwa kulturowego.

czytaj więcej

Kontakt

Katarzyna Zielonka

Kierownik Działu Digitalizacji

tel.: (+48) 22 25 69 625
fax (+48) 22 25 69 676
kzielonka@nimoz.pl

Alicja de Rosset

Główny specjalista ds. digitalizacji

tel.: (+48) 22 25 69 639
fax (+48) 22 25 69 676
aderosset@nimoz.pl

Monika Jędralska

Główny specjalista ds. digitalizacji

tel.: (+48) 22 25 69 627
fax (+48) 22 25 69 676
mjedralska@nimoz.pl

Łukasz Stawski

Specjalista ds. digitalizacji

tel.: (+48) 22 25 69 644
fax (+48) 22 25 69 676
lstawski@nimoz.pl

Katarzyna Wojda

tel.: (+48) 22 25 69 642
fax (+48) 22 25 69 676
kwojda@nimoz.pl

Aktualności

Informacje na temat działalności Działu Digitalizacji, szkoleń, konferencji i seminariów.

czytaj więcej

Opinie

Przedstawiamy Państwu opinie, raporty i uwagi działu digitalizacji, m.in. w zakresie przepisów i aktów prawnych, które dotyczą obszaru szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i funkcjonowania informacji o nim w środowisku internetowym.

czytaj więcej