Konferencja Open Culture 2013

Na początku lipca, w Londynie odbyła się międzynarodowa konferencja Open Culture 2013 organizowana przez Collection Trust, brytyjską organizację wspierającą sektor kultury w zakresie zarządzania kolekcjami. Tematem tegorocznego spotkania było “How can Collections Management Power the Participatory Museums of tomorrow?”.

Przedstawione tematy koncentrowały się wokół metod wykorzystywania najnowszych technologii cyfrowych w muzealnictwie, zwłaszcza w kontekście współuczestnictwa obywateli w projektach muzealnych. W środowisku międzynarodowym postrzega się digitalizację nie tylko przez pryzmat udostępnienia kolekcji, ale również, jako jeden z kluczowych obszarów działalności muzeów.

Wielu prelegentów poruszało zagadnienie „otwarcia kolekcji” rozumiane, jako udostępnianie przez sieć internetową danych o zbiorach oraz wizerunków obiektów do nieograniczonego wykorzystania prywatnego i komercyjnego. Rezygnacja z kontroli wykorzystania danych dotyczących kolekcji uwalnia i zwiększa jej potencjał, oraz niesie korzyści społeczne i edukacyjne nieproporcjonalnie większe niż wpływy ze sprzedaży praw do zdjęć.

Szczególnie podkreślano wagę partycypacji, jako zjawiska, w którym upatruje się szansę na zwiększenie zaangażowania społecznego i dotarcie do nowych grup odbiorców. Omówiono także wyzwania stojące przed muzeami, zwłaszcza w zakresie nowego sposobu zarządzania kolekcjami. W kontekście zmieniającej się technologii i oczekiwań społecznych, dużo uwagi poświęcono kadrze muzealnej, m. in. jej kompetencjom, umiejętnościom i mobilności zawodowej.

Mamy nadzieję, iż kierunki wytyczane na arenie międzynarodowej staną się impulsem do zmian w polskich muzeach w zakresie udostępniania zbiorów.

raport_logo

  1. 1. Sprawozdanie z konferencji Open Culture 2013 (2,05 MB) pobierz
Wersja do druku