Sprawozdanie z konferencji z cyklu "Spotkanie z zarządzaniem kolekcjami".

2016.06.30

W dniach 16-18 czerwca 2016 tuż za polska granicą, w Görlitz, w siedzibie Senckenberg Museum odbyła się siódma konferencja z cyklu „Spotkanie z zarządzaniem kolekcjami” zatytułowana „Dokumentation ohne Grenzen - Sammlungen interdisziplinär und multilingual vernetzen”. Konferencja zorganizowana została przez AG Sammlungsmanagement der Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes we współpracy z Institut für Museumsforschung (niemiecki odpowiednik NIMOZ), Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Schlesischen Museum zu Görlitz oraz Landesamt für Archäologie Sachsen. W konferencji udział wzięło 130 specjalistów z Niemiec, wielkiej Brytanii, Czech, Holandii i Polski.

Autor: Chmee2 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, Humboldthaus, Autor: Chmee2 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Pierwszy dzień poświęcony był interdyscyplinarności kolekcji i projektom związanym z tworzeniem baz wiedzy udostepniających informacje o różnego rodzaju zasobach (od łączenia muzealiów i archiwaliów, przez archeologię, egiptologię, po badania historii uniwersyteckiej). Zaprezentowane zostało m.in. międzynarodowy projekt EEXCESS, w ramach którego opracowano narzędzie poprawiające dostęp do wysokiej jakości danych. Drugi dzień rozpoczęto od przedstawienia projektów prowadzonych przez muzeum Senckenberg - digitalizacji i udostępnienia herbarium (jednego z większych w Niemczech) oraz systemu informacyjnego Edaphobase gromadzącego dane związane ze zwierzętami żyjącymi w glebie (geofilami).

Joanna Wojnicz, referat Das interdisciplinäre Forsc

Joanna Wojnicz, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig an der Universität Leipzig w czasie referatu Das interdisciplinäre Forschungsprojekt zum slawischen Hacksilberfund von Cortnitz, Autor: Alicja de Rosset

Kolejny blok drugiego dnia poświęcony był tematyce zarządzania kolekcjami i standardowi SPECTRUM. W pierwszej części dotyczącej standardu, zaprezentowane zostały dwa wiodące programy do zarządzania kolekcjami wyprodukowane przez firmy współpracujące z Collection Trust, następnie Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów miał okazję zaprezentować polskie doświadczenia w pracach nad tłumaczeniem i lokalizacją standardu – opowiedzieliśmy m.in. o genezie podjęcia decyzji o tłumaczeniu, współpracy z muzeami na forum digitalizacyjnym i trwających pracach redakcyjnych. Część dotyczącą SPECTRUM zakończył Gordon McKenna z prezentacją opisującą dotychczasowe prace nad standardem i zapowiedzą wersji 5.0. Swoje projekty związane z digitalizacją i pracą nad kolekcjami przedstawiły również Instytut Serbski we współpracy z Muzeum w Budziszynie, Muzeum Miasta Uście nad Łabą oraz Muzeum Etnologiczne w Berlinie.

Ostatni blok konferencji poświęcony był tematom wielojęzyczności i opracowania kolekcji, gdzie przedstawiono Iconclass 2100 Browser, używanie Art and Architecture Thesaurus w dokumentacji kolekcji oraz zagadnieniom Linked Open Data.

raport_logo

 

Wersja do druku