Sprawozdanie z konferencji CIDOC 2014 "Access and Understanding – Networking in the Digital Era

2014.10.02

dresden_panoramaPanorama Drezna, widok w kierunku południowym, fot. Ł. Stawski

Konferencja CIDOC organizowana jest corocznie przez Międzynarodową Radę ds. Muzeów ICOM. Każda konferencja ma swój temat przewodni związany z problemami i inicjatywami dotyczącymi dokumentacji. W jej trakcie odbywają się sesje plenarne z wykładami i raportami, warsztaty, spotkania grup roboczych oraz coroczny Zjazd Generalny CIDOC. Sesje uzupełniane są przez wizyty w muzeach, które prezentują swoje doświadczenia dokumentacyjne.


drei_konigs_kircheDreikönigskirche, fot. Ł. Stawski

W roku 2014 konferencja zatytułowana: Dostęp i zrozumienie – sieć współpracy w erze cyfrowej (Access and Understanding – Networking in the Digital Era) poświęcona została zagadnieniom związanym z dostępem do kolekcji muzealnych i zasobów dziedzictwa kulturowego w erze cyfrowej. Referaty zostały podzielone na 10 grup tematycznych: Strategie i Polityki w Dokumentacji, Procesy w Muzealnej Dokumentacji, Dokumentacja Muzealna jako Profesja, Networking, Metadane, Terminologia, Długoterminowe Cyfrowe Zabezpieczenie Danych, Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe, Aplikacje GIS w Dziedzictwie Kulturowym, Dokumentacja Cyfrowa w Archeologii, Dostęp do Dziedzictwa Kulturowego, Dokumentacja 3D w Dziedzictwie Kulturowym. Ze względu na dużą liczbę wystąpień sesje prowadzone były równolegle – czasem nawet pięć jednocześnie. Dodatkowo zorganizowane zostały trzy sesje specjalne poświęcone standardowi SPECTRUM, archeologii oraz słownikom Getty i Linked Open Data.

japanisches_palastPałac japoński, fot. Ł. Stawski

Właściwa konferencja miała miejsce w dn. 8-11 września 2014, natomiast w ciągu dwóch poprzedzających dni organizowane były warsztaty poświęcone zagadnieniom będących w następnych dniach przedmiotem analizy grup roboczych CIDOC: Stanowiska Archeologiczne, Koreferencje, CRM – Grupa Robocza, Zbieranie i Wymiana Danych, Zabezpieczenie Danych Cyfrowych, Standardy Dokumentacji, Implementacja Procesów Muzealnych, Środowiska Badań Semantycznych. Jednocześnie w głównym budynku konferencji zorganizowane były wystawy planszowe oraz prezentacje systemów do zarządzania zbiorami (CMS). Ostatniego dnia konferencji zorganizowane zostały wycieczki tematyczne do muzeów w Lipsku, Görlitz, Dobelurd i Chemnitz.

Ze względu na bardzo szeroki zakres zagadnień, dużą liczbę wykładów i równolegle odbywające się prelekcje, załączony raport stanowi sprawozdanie jedynie z wybranych sesji. Zapraszamy do lektury.

raport_logo

  1. 1. Raport z konferencji CIDOC 2014 - Access and Understanding – Networking in the Digital Era (1,31 MB) pobierz
Wersja do druku