Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego

okladka

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją "Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego" pod redakcją Grzegorza Płoszajskiego.

Z przedmowy:

W wielu krajach jest prowadzona na szeroką skalę digitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego rozumiana jako proces tworzenia ich cyfrowych kopii. Jej celem jest przede wszystkim udostępnianie tych kopii, ale również ich długotrwałe (wieczyste) przechowywanie jako forma zabezpieczania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Skala podejmowanych działań w zakresie digitalizacji dóbr kultury zmusza niejako do wprowadzania pewnych standardów, które ułatwić miałyby korzystanie z tworzonych kopii cyfrowych i ich długotrwałe przechowywanie. Ściśle biorąc w różnych krajach wprowadzano najpierw zalecenia, a dopiero po pewnym czasie standardy; niekiedy posługiwano się też pojęciem „dobrych  praktyk”. Kwestie techniczne dotyczące samego procesu digitalizacji są zazwyczaj przedmiotem zaleceń, podczas gdy pojęcie  standardu odnoszone jest częściej do metadanych opisujących tworzone obiekty cyfrowe (...)

Wersja do druku