Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa. Instrukcja

domena_publiczna_okladka

"Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa. Instrukcja" to nowa publikacja Centrum Cyfrowego, w której omówione zostają możliwości wykorzystania i upowszechniania domeny publicznej w internecie przez instytucje dziedzictwa, a także prawne i technologiczne aspekty towarzyszące jej upublicznianiu.

Ze wstępu: „Udostępnianie zasobów z domeny publicznej otwiera drogę do ich przetwarzania i ponownego wykorzystania. Oznacza to, że odbiorcy mogą nie tylko dotrzeć do treści udostępnianych przez instytucję i się z nimi zapoznać, lecz także wykorzystać je do własnych celów (także komercyjnych): zremiksować, zbudować na ich podstawie własne produkty, stworzyć własne dzieła i rozpowszechniać je. Ze wszystkimi tego typu działaniami – określanymi jako re-use – wiążą się zarówno zwiększona cyrkulacja zasobów kultury, jak i wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury do ich ponownego wykorzystania ma również potencjał gospodarczy – poprzez np. wpływ na rozwój przemysłów kreatywnych z nimi związanych.”

Wersja do druku