Digitalizacja piśmiennictwa

okladka

Z wprowadzenia:

Opracowanie "Digitalizacja piśmiennictwa" jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tą tematyką, ale przede wszystkim do osób rozpoczynających działalność digitalizacyjną bądź rozszerzających jej zakres. Przyjęto szerokie rozumienie terminu „digitalizacja”, obejmujące całość procesów prowadzących do tworzenia cyfrowych reprodukcji. Zawężanie go do samego procesu konwersji analogowo-cyfrowej może prowadzić do zaniedbania pozostałych elementów, ważnych dla skutecznego prowadzenia digitalizacji. Historia digitalizacji jest stosunkowo krótka, dlatego zarówno samo rozumienie zagadnienia, jak i wielu jego składników nadal podlega krystalizacji i definiowaniu, w aspekcie logicznym oraz terminologicznym. W szczególności dotyczy to samego terminu „digitalizacja”, który posiada odpowiednik o polskim źródłosłowie, a mianowicie „cyfryzacja”, jednak bardzo rzadko spotykany w praktyce.

Celem opracowania jest dostarczenie informacji dotyczących wszelkich aspektów digitalizacji, tak teoretycznych, jak i praktycznych. Przedstawiane tematy traktowano dwojako: szczegółowo omawiano zagadnienia digitalizacji sensu stricto oraz sygnalizowano problemy podając najważniejsze informacje z dziedzin warunkujących wykonywanie digitalizacji. Informacje o technologiach zamieszczono, aby umożliwić czytelnikowi ich porównanie i, mimo że ulegają stopniowej dezaktualizacji, będą stanowić istotny poziom odniesienia.

Wersja do druku