Publikacje krajowe

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji jako komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ISP). Podręcznik został opracowany we współpracy z ekspertami i Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

czytaj więcej
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzorce z Polski i ze świata

Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzorce z Polski i ze świata

Opracowanie Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzorce z Polski i ze świata powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji Otwartego Rządu oraz ponownego wykorzystania informacji publicznych jako katalizator rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Projekt zrealizowany został przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem jako zadanie publiczne Upowszechnianie korzystania z internetu i rozwój kompetencji cyfrowych zlecone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

czytaj więcej
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informatyków – ujęcie praktyczne

Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informatyków – ujęcie praktyczne

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem pt. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informatyków – ujęcie praktyczne. powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji Otwartego Rządu oraz ponownego wykorzystania informacji publicznych jako katalizator rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Projekt stanowił wsparcie zadania publicznego Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

czytaj więcej
Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa. Instrukcja

Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa. Instrukcja

"Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa. Instrukcja" to nowa publikacja Centrum Cyfrowego, w której omówione zostają możliwości wykorzystania i upowszechniania domeny publicznej w internecie przez instytucje dziedzictwa, a także prawne i technologiczne aspekty towarzyszące jej upublicznianiu.

czytaj więcej
Otwartość w instytucjach kultury. Raport z badań

Otwartość w instytucjach kultury. Raport z badań

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Centrum Cyfrowego "Otwartość w instytucjach kultury. Raport z badań", autorstwa Anny Buchner, Doroty Kawęckiej, Aleksandry Janus i Katarzyny Zaniewskiej.

czytaj więcej
Digitalizacja piśmiennictwa

Digitalizacja piśmiennictwa

Opracowanie "Digitalizacja piśmiennictwa" jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tą tematyką, ale przede wszystkim do osób rozpoczynających działalność digitalizacyjną bądź rozszerzających jej zakres. Przyjęto szerokie rozumienie terminu „digitalizacja”, obejmujące całość procesów prowadzących do tworzenia cyfrowych reprodukcji. Zawężanie go do samego procesu konwersji analogowo-cyfrowej może prowadzić do zaniedbania pozostałych elementów, ważnych dla skutecznego prowadzenia digitalizacji.

czytaj więcej
Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego

Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją "Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego" pod redakcją Grzegorza Płoszajskiego.

czytaj więcej