Linked Heritage

linked_heritage_logo

Linked Heritage – projekt mający na celu włączenie do Europeany informacji o zasobach cyfrowych nie tylko z instytucji publicznych, ale również z sektora prywatnego, z uwzględnieniem zasobów wytworzonych w 20 wieku.

Strona projektu: http://www.linkedheritage.eu/

Wersja do druku