Projekty europejskie

ATHENA

ATHENA

ATHENA – inicjatywa skierowana do europejskich muzeów i instytucji kultury, mająca na celu włączenie cyfrowych zasobów muzealnych do Europeany, a także rozwój technologii ułatwiających integrację europejskich zasobów cyfrowych.

czytaj więcej
BHL Europe

BHL Europe

BHL Europe - projekt mający na celu upowszechnianie poprzez Europeanę piśmiennictwa pochodzącego z europejskich muzeów historii naturalnej i ogrodów botanicznych, a także innych instytucji gromadzących informacje na temat zwierząt, roślin i rzadkich dzieł sztuki związanych z przyrodą.

czytaj więcej
Digitising Contemporary Art

Digitising Contemporary Art

Digitising Contemporary Art - projekt, którego głównym celem jest digitalizacja i udostępnianie europejskiej sztuki współczesnej, której status prawny został uregulowany.

czytaj więcej
Europeana Carare Project

Europeana Carare Project

CARARE - projekt dedykowany bibliotekom, archiwom i muzeom, planującym prezentację w formatach 2D i 3D poprzez portal Europeana europejskich zabytków archeologicznych, historycznych centrów miast, budynków oraz zabytków przemysłowych.

czytaj więcej
EuroPhoto

EuroPhoto

EuroPhoto - w ramach projektu udostępnione zostaną poprzez Europeanę zasoby fotograficzne największych na świecie agencji prasowych 20 wieku.

czytaj więcej
Linked Heritage

Linked Heritage

Linked Heritage – projekt mający na celu włączenie do Europeany informacji o zasobach cyfrowych nie tylko z instytucji publicznych, ale również z sektora prywatnego, z uwzględnieniem zasobów wytworzonych w 20 wieku.

czytaj więcej
MIMO

MIMO

MIMO - projekt, który umożliwia udostępnianie cyfrowych kolekcji oraz informacji na temat instrumentów muzycznych zgromadzonych w europejskich muzeach. Za pośrednictwem baz danych wykorzystujących słownictwo kontrolowane prezentowane są fotografie, pliki audio oraz wideo.

czytaj więcej
Natural Europe

Natural Europe

Natural Europe - inicjatywa, dzięki której do portalu Europeana przyłączone zostaną zasoby europejskich muzeów historii naturalnej, które w cyfrowej postaci mają szansę na szeroką skalę służyć edukacji z zakresu biologii, ekologii i rozwojowi nauki.

czytaj więcej