Statut NIMOZ

Statut NIMOZ

Podstawy prawne
9.06.2016

W "Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" opublikowane zostało zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

czytaj więcej
Program MKiDN

Program MKiDN "Kultura cyfrowa"

NABÓR WNIOSKÓW DO 15.06.2016

Celem Programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

czytaj więcej
Zapisy na szkolenie

Zapisy na szkolenie "Zagadnienia postprodukcji plików referencyjnych powstałych w wyniku fotografowania"

Szkolenie

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, zaprasza pracowników muzeów do zapisów na szkolenie z zagadnień  postprodukcji plików referencyjnych powstałych w wyniku fotografowania.

Szkolenie dotyczyć będzie postprodukcji plików powstałych w wyniku fotografowania i będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Kursanci będą podczas części warsztatowej pracować przy dwóch odpowiednio wyposażonych stanowiskach komputerowych, zaopatrzonych w monitory referencyjne.

Data i miejsce: 24 czerwca 2016 r., siedziba NIMOZ.

czytaj więcej
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora poblicznego

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora poblicznego

Akty prawne

W dniu 15 marca bieżącego roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 26 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu inrmacji sektora publicznego.

czytaj więcej